Wśród licznych województw w kraju, miasto Kraków wybija się nie tylko w obszarze sztuki i rozrywki, ale też na licznych odmiennych obszarach. Staje się miastem przyjaznym do życia. Zmiany, które dokonały się w mieście w ostatnich latach dają poczucie, że miasto rzeczywiście idzie w górę. Pomocne przekształcenia w Grodzie Kraka. Co pozytywnego wypracowano w przeciągu […]