Pośród wielu stolic województw w Polsce, miasto Kraków wyróżnia się nie tylko w obszarze kultury i rozrywki, ale też na licznych odmiennych polach. Staje się miastem przyjemnym do mieszkania. Zmiany, które dokonały się w mieście w ostatnich okresach dają poczucie, że miasto naprawdę idzie w górę.

Korzystne transformacje w stolicy małopolski.
Co niezłego stworzono w przeciągu ostatniego okresu? Wielość udogodnień i inwestycji jest duża. Mocno wsparły rząd w tym aspekcie dotacje Unii Europejskiej, z których Kraków niemało czerpie. Dynamiczne akcje w obszarze zdobywania dotacji sprawiły, że małopolska uzupełniła się o kolejne węzły komunikacyjne, nowoczesne autobusy komunikacji miejskiej, oraz ciekawe obiekty konferencyjno – sportowe.

Liczne innowacje są niewidoczne dla statystycznego mieszkańca. Nie znaczy to mimo wszystko, że nie zostały poczynione. Zwykle pomijamy historie, które nie są bezpośrednio z nami połączone. Statystycznemu mieszkańcowi Krakowa zdaje się, że w regionie zbyt mało się robi. Tymczasem Kraków rozwija się z każdym miesiącem. Programy naprawcze w obszarze gospodarki śmieciami, budowie oraz unowocześnianiu sieci wodociągowej, budowa ekranów przeciw hałasowi to jedynie część zmian, jakie pozwalają nam bezpieczniej i wygodniej funkcjonować. Kraków zmienia się też w zakresie opcji konferencyjnych. Potencjał miasta rośnie za pomocą takich obiektów jak: centrum konferencyjne ICE lub rewitalizacja Huty. Te nowości zachęcają turystów do odwiedzin.
Podejmowane za pomocą zarządu miasta akcje nie tyczą się tylko samego centrum miasta, ale też są połączone z pełnym województwem . Wobec tego lepiej nie narzekać lecz zobaczyć innowacje w jakie obrodził Kraków. Majchrowski . Przyszłe lata – jeśli będzie możliwość utrzymania szybkości rozwoju – pozwolą Krakowowi zostać niezwykłą stolicą małopolski.