Współcześnie zarządzanie firmą coraz częściej jest związane z koniecznością zlecenia niektórych zadań zewnętrznym wykonawcom projektu. Może mieć to związek zarówno z zagadnieniami bieżącymi, jak i z zadaniami perspektywicznymi. Raporty roczne budzą strach dla wielu firm. Ponad to nie każda placówka zatrudnia na tyle wykwalifikowanych członków zespołu doradczego, by w sposób profesjonalny takie zestawienie zinterpretować. Z tego powodu znacznie częściej firmy zdają się na pomoc agencji reklamowych w tej kwestii. Dobre agencje reklamowe nie tylko podchodzą do każdego klienta indywidualnie, ale także każdy projekt konstruują od podstaw. Dokładnie tak dzieje się w przypadku raportów rocznych z funkcjonowania danej firmy – zleceniodawcy. Raporty są z reguły konstruowane od podstaw, bez uniwersalnych szablonów, z wzięciem pod uwagę specyfiki danego przedsiębiorstwa. Zatrudniająca fachowców agencja reklamowa ma na względzie także cel prokurowania takiego raportu, jego wykorzystanie praktyczne. Podczas powoływania do istnienia raportu rocznego niezbędne są także powtarzające się spotkania konsultacyjne z przedstawicielami danej firmy. Indywidualnie zaprojektowany raport przedstawia treści zarówno statystyczne jak i innego rodzaju w atrakcyjny, a jednocześnie przejrzysty graficznie sposób. Wszelkie analizy rynku są przy tym wykonywane przez fachowców z branży marketingu. Opracowywanie strategii brandingowych Kraków. Można więc konstruktywnie wykorzystać je w dalszych działaniach firmy, tak w wymiarze materialnym, jak i strategii całościowych.